Make your own free website on Tripod.com

Text Box: Air paip
Text Box: Minyak masak
Eksperimen 2: Mengkaji hubung kait antara ketumpatan dengan tekanan

Bahan-bahan yang diperlukan:

2 buah botol mineral kecil atau tin susu

Tukul besi dan paku kecil

Minyak masak (ρ = 800 kgm-3)

Air paip (ρ = 1000 kgm-3)

Pembaris

Langkah-langkah:

Kesimpulan:

Tekanan dalam sesuatu cecair bertambah jika ketumpatan cecair bertambah