Make your own free website on Tripod.com

Rumus - sambungan

daripada rumus tersebut didapati tekanan cecair tidak bergantung kepada luas permukaan cecair. Maka

 

 

 

 

 

 

 

PA = PB = PC = PD dan PM = PN = PO = PP

 

 

 

 

 

Text Box: tetapi PA≠PM