Make your own free website on Tripod.com

Tutorial
                                                                                                                                           

Soalan 1

                            Text Box: Seorang lelaki berjisim 50 kg berada di atas sekeping papan yang mempunyai luas permukaan 5 x 10-2 m2.
Papan tersebut berada diatas sebuah beg getah yang berisi air dan disambung kepada satu salur kaca.Berapakah nilai h,iaitu tinggi air akan naik di dalam salur kaca itu jika ketumpatan air = 1000 kgm -3 ?
            

 

              Jawapan: h= 1m

Soalan 2